Yohimbine HCl biverkningar

Yohimbine HCL står för Yohimbine hydroklorid. Det är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla låg libido och erektil dysfunktion. Några kontrollerade studier visar att det inte är effektivt med alla människor. En del av informationen från studierna kommer från anekdotiska uppgifter från de som tar örten. Det mesta av forskningen är från laboratoriestudier på djur. Andra studier med Yohimbine HCL visar att den gör hjälpa män som har problem uppnå orgasmer.

Illamående

En bieffekt av yohimbin HCL är illamående. Detta kan inte ske i alla människor som tar drogen.

Yrsel

Om du tar Yohimbine HCL, ring din läkare om du känner dig yr. Detta är en känd biverkan av läkemedlet.

Ångest

Nervositet eller ångest är en sidoeffekt som rapporteras av en del på Yohimbine HCL.

Sömnighet

Begränsa användningen av yohimbin HCL när du kör eftersom det kan orsaka dåsighet

Magproblem

Vissa människor har kräkningar eller illamående som en bieffekt av läkemedlet. Tala om för din läkare om du har en historia av duodenalsår.

Mental Effekter

Patienter som tar humör modifierande läkemedel som antidepressiva läkemedel bör inte ta Yohimbine HCL på grund av en potentiell reaktion.