Wat zijn de gevaren van vliegas?

Wat zijn de gevaren van vliegas?

Volgens de Environmental Protection Agency (EPA) website, vliegas is een bijproduct van de verbranding van steenkool in een ketel om elektriciteit te produceren. Het is een fijne, poederachtige materiaal bestaat voornamelijk uit silica, bruin van kleur en de deeltjes zijn bolvormig. Hoewel nuttig in cement en concrete toepassingen, zijn er gevaren van vliegas.

Kwikgehalte

Volgens de website Greener Buildings, vliegas bevat ongeveer één deel per miljoen van kwik. Wanneer de vliegas heeft contact met grondwater worden de vissen besmet, evenals de dieren en mensen die de vis eten. Kwik veroorzaakt talrijke gezondheidsproblemen zoals autisme bij pasgeborenen, endocriene verstoring en hart- en vaatziekten.

Watervervuiling

Kwikgehalte is niet het enige probleem met vliegas besmetten van het watersysteem. Volgens de website van de Transportation Research Board, zijn er wereldwijd gevallen van vliegas verontreiniging van water en lucht, en een groot aantal slachtoffers te lijden van longinfecties en huidziekte als gevolg van vliegas.

Milieu Effect

Milieuvriendelijk, dieren en planten lijden onder de verontreinigingen van vliegas. Runderen die zich voeden met planten besmet met vliegas last van tandheelkundige en huidziekten. Dieren kunnen sterven aan vliegas, en de raad van Transportation website staat dat de bevolking van vogels en waterdieren afneemt uit vliegas besmetting.