Wat is Helicobacter?

Wat is Helicobacter?

Helicobacter is een soort bacterie, meestal Helicobacter pyori, die de maag en duodenum infecteert en verondersteld om gastritis en op zijn beurt, peptische zweren.

Voorval

Naar schatting 50 procent van de wereldbevolking wordt dat Helicobacter pylori (H. pylori) infectie.

Oorzaken

De oorzaak is meestal accidentele inname van fecale materie, die optreedt in drukke omstandigheden of waar hygiëne slecht is. Het komt het meest voor in het begin van het leven.

Opsporing

H. pylori wordt het best waargenomen in culturen van braaksel en ontlasting, verkregen tijdens ziekte.

Behandeling

Een combinatietherapie met antibiotica en zuur verloopstukken, plus soms een bismutverbinding, hardt tot 90 procent van H. pylori infecties.

Misvattingen

Voordat H. pylori bleek de oorzaak van gastritis en maagzweren zijn, behandelingen waren dieet, met inbegrip van diëten zwaar in melk en bananen en maagzuurremmers zoals Maalox. Dit waren rustgevend, maar niet curatief.