Wat is een kernwaarde van Revalidatie-voorzieningen?

Wat is een kernwaarde van Revalidatie-voorzieningen?

Hoe goed een rehab faciliteit presteert zal grotendeels afhangen van de beslissingen van de verpleegkundigen. Deze op hun beurt worden bepaalde waarden die verpleegkundigen leren, in de praktijk en komen belichamen reflecteren.

Definitie

Een "waarde" is een abstracte voorstelling van wat goed, zinvol of wenselijk is, volgens Kay Kittrell Chitty, RN, in 'Professional Nursing, derde editie. "

Rehabilitatie

Sinds een rehab faciliteit is bedoeld om de bewoners terug te keren naar een goede gezondheid, zou haar kernwaarden elke routine gedrag van de kant van de verpleegkundigen die het herstel bevordert bevatten.

Observatie

Observatie is een dergelijk gedrag. Goede verpleegkundige is afhankelijk van observatie van de zieken, merkte Florence Nightingale in haar boek "Notes on Nursing."

Waarom

Observatie maakt geluid evaluatie. De American Nurses Association citeert systematische, voortdurende, criteriumgebaseerde evaluatie van de voortgang van de patiënt als een essentiële taak in zijn "Standards of Clinical Nursing Practice."

Verband

De waarneming meebrengt in de evaluatie past in het verpleegkundig proces; een systematische probleemoplossende aanpak die bestaat uit het beoordelen van de behoeften van de patiënt, het diagnosticeren van problemen, het identificeren van de patiënt doelen, het implementeren van oplossingen en meten hoe goed de oplossingen werkt, merkt het boek "Fundamentals of Nursing, Fourth Edition."