Wat is DAH in Medische terminologie?

DAH is de afkorting voor de medische term Diffuse alveolaire bloeding, een zeldzame, maar ernstige en potentieel levensbedreigende complicatie van verschillende omstandigheden. Vroege herkenning is cruciaal voor behandeling en overleving.

Voorwaarden

Omstandigheden die DAH kunnen veroorzaken omvatten auto-immuunziekten, longinfecties, toxische blootstelling bijwerkingen, hartstoornissen, beenmerg of een orgaantransplantatie, en anderen.

Symptomen

Symptomen van DAH omvatten kortademigheid, hoesten, koorts, acute respiratoire insufficiëntie en bloedspuwing. Andere symptomen kunnen aanwezig zijn afhankelijk van de onderliggende aandoening.

Diagnose

Diagnose voor DAH wordt gemaakt door een groot aantal tests die de borst x-stralen, bronchoscopie, bloedonderzoek en meer kan omvatten.

Behandeling

Behandeling voor DAH omvat vaak het gebruik van corticosteroïden, en mogelijk cyclofosfamide of plasmaferese. Ondersteunende apparaten, zoals extra zuurstof, mechanische ventilatie, bronchodilatatoren en meer, kunnen eveneens worden gebruikt.

Prognose

De prognose voor de DAH kan slecht zijn. Patiënten kunnen mechanische ventilatie nodig. DAH kan ook leiden tot de dood. Recidiverende DAH kan leiden tot pulmonale hemosiderosis, fibrose en COPD.