Warfarin / Coumadin biverkningar

Warfarin, varumärke Waran, är en medicin som används för att behandla och förebygga blodproppar. Det minskar risken för stroke, hjärtinfarkt och blodproppar bildar efter operationer. Warfarin bör tas vid samma tidpunkt varje dag och inga doser bör missas.

Vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar är illamående, ingen aptit, magont, uppblåsthet, kramper och eventuellt blödningar.

Allvarliga biverkningar

Warfarin har också några allvarliga effekter, inklusive ihållande illamående och kräkningar, hud gulna, vävnadskallbrand, smärtsamma hudutslag, missfärgning av varje område av huden, intensiv smärta och sluddra tal.

Allergisk reaktion biverkningar

Vissa människor kan faktiskt ha en allergisk reaktion mot warfarin. Tecken på allergi skulle vara utslag, intensiv klåda, svullnad, yrsel, blödningar och andnöd.

Försiktighetsåtgärder

Patienter som tar detta läkemedel bör vara särskilt försiktig med rakning och borsta tänderna, och avföring och spyor bör kontrolleras för blod.

Överväganden

Om symtomen är lindriga men tolereras läkaren fortsätter läkemedlet eftersom fördelarna överväger riskerna. Om allvarliga effekter sker patienten kommer förmodligen behöva sjukhusvård.