Vilken typ av läkare behandlar restless leg syndrome?

Restless Leg Syndrome (RLS) är en rörelse sjukdom som orsakar ett oemotståndligt behov att röra på benen, vanligen i benen, när den sjuke är alltför trött eller i vila.

Symptom

RLS kännetecknas av ovanliga förnimmelser i benen och ibland i andra delar av kroppen, lättad bara genom rörelse. Dessa förnimmelser är olika för olika människor. Vissa beskriver en känsla "obehagligt glupsk" i benen, medan andra upplever smärta.

Komplicerande faktorer

Som ett resultat av sömnbrist RLS kan orsaka, drabbade upplever ofta dagtid trötthet. Paradoxalt nog leder detta trött känsla att fler RLS symtom.

Läkare som behandlar RLS

Även om alla läkare kan behandla RLS, är de flesta patienter hänvisas till en neurolog som specialiserat sig på sömn eller rörelsestörningar för utvärdering.

Diagnos

Det finns inget definitivt medicinskt test för restless leg syndrome. Istället kommer neurologen brukar be en rad frågor som syftar till att både identifiera RLS och utesluta andra hälsofrågor. Han kan också testa järnbrist, eftersom det ofta bidrar till RLS.

Behandlingsalternativ

Den första raden i behandling för RLS drabbade är oftast ett komplement för att öka järnnivåer. Ofta är dopaminagonister som ropinerole ordinerats. Dessa läkemedel, som utvecklats för behandling av Parkinsons sjukdom, är vanligen effektiva vid behandling av RLS-symtom också. Vissa sjuka har också använt sömn stöd som trazodon, en pre-SSRI antidepressiva.