Vilka är orsakerna till neonatal trombocytopeni?

Neonatal trombocytopeni, lågt antal blodplättar, är ett vanligt tillstånd bland sjuka eller för tidigt födda barn, särskilt i neonatal intensivvårdsavdelning på sjukhus. Denna blodsjukdom karaktäriseras som att ha en räkning av trombocyter i 150.000 / uL (mikroliter), men hos nyfödda någon räkna på under 100.000 / uL är definitivt onormalt vid varje graviditetslängd. Siffror mellan 100.000 / uL och 150.000 / uL är tveksamt och kräver uppföljning.

Trombocytopeni är en indikation på någon annan hälsofråga, och ses i 20 till 50 procent av spädbarn upptagna till neonatala intensivvårdsavdelningar, enligt Pediatric OnCall webbplats.

Identifiering

Av de 4 miljoner födslar varje år i USA, cirka 36.000 har medfödd trombocytopeni och av dessa 11.000 kommer att utveckla allvarliga fall, enligt Pediatric OnCall webbplats.

Trombocytopeni kan orsakas av en mångfald faktorer, däribland immunsystemproblem, infektion, läkemedelsreaktioner, medfödda och genetiska sjukdomar, diverse sjukdomar och idiopatisk eller okända orsaker.

Diverse sjukdomar innefattar tillstånd såsom intrauterin tillväxthämning, graviditet-inducerad hypertoni, perinatal asfyxi och narkotiserande enterokolit, inflammation i tarmarna.

Tidsplan

I grund och botten före neonatal trombocytopeni i tre olika tidsramar: foster, tidig debut eller första 72 timmarna i livet, eller sen debut eller efter de första 72 timmarna i livet, enligt Metro Health hemsida.

Ett mönster av trombocytopeni uppkommer på dag 4 och lösa dag 10 har iakttagits, enligt forskningsresultat publicerade i "Journal of Pediatrics" 1986 Studien, "Frekvens och mekanismen av neonatal trombocytopeni," efter en årslång studie omfattar 807 spädbarn i neonatal intensivvårdsavdelning fann att en betydande riskfaktor för trombocytopeni är förlossningsasfyxi.

Behandling

Behandlingen av trombocytopeni beror på orsaken och nivån på blodplättar.

I den neonatala immun sorten, kommer ingen behandling vara nödvändig i lindriga fall. När nivåerna sjunker under 30.000 / uL är behandling med tvättade moderns blodplättar typiska. Ibland intravenöst immunglobulin har använts, och i fall av blödning, kan steroider administreras.

I fallet med bakteriella infektioner behandling är vanligtvis onödigt, men bör blödning så kan trombocyttransfusioner behövas.

I allmänhet transfusion rekommenderas för trombocytnivåer enligt 50.000 / uL i prematura eller sjuka spädbarn och under 20.000 / u / L i andra spädbarn, enligt Metro Health hemsida.

Idiopathic Orsaker

Men i över 60 procent av fallen är orsaken till trombocytopeni okänd eller idiopatisk, enligt Pediatric OnCall webbplats.

Typiskt i dessa fall, där orsaken är okänd, kommer trombocytnivåer vara i intervallet 50.000 till 100.000 och kan stanna runt denna nivå under flera veckor.

Flera villkor, såsom pulmonell hypertension, placenta insufficiens och prematuritet tenderar att vara närvarande med idiopatisk fall av trombocytopeni.

Överväganden

Något som bör beaktas i varje initial diagnos av trombocytopeni är att felaktiga förfaranden för insamling av blod eller otillräckliga antikoagulantia är de vanligaste orsakerna till lågt antal blodplättar. Som sådan, är det rekommenderat att när trombocytopeni diagnostiseras, om den bekräftas med ett perifert blodutstryk.