Vilka är orsakerna till Koagulopati?

I tider av inre eller yttre skador, behöver kroppen för att omedelbart göra en blodpropp för att stoppa blödning. För detta ändamål blodkoagulering - vilket är en kaskad av biokemiska reaktioner - blir utlöses så fort blod kommer i kontakt med en vävnad. För att koagulera, kräver vårt blod fullt funktionella proteiner (som kallas koagulationsfaktorer) samt friska blodplättar. Ibland, på grund av genetiska eller förvärvade orsaker, ett av dessa proteiner kan bli bristfällig eller dysfunktionell, vilket leder till en ineffektivitet (eller oförmåga) att bilda en koagel när den behövs. Detta tillstånd kallas Koagulopati eller blödningsrubbning.

Hemofili A och B

Aktiverade former av faktorerna VIII och IX är nödvändiga för att härleda tillräckliga mängder av faktor Xa på ytan av en blodplätt och bilda en propp. Medan Hemofili A uppträder på grund av brist på faktor VIII, uppstår på grund av faktor IX-brist Hemofili B. Närvaron av denna ärftlig sjukdom betyder inte att det specifika koagulationsfaktor är helt frånvarande; är det vanligtvis närvarande i blodet vid reducerade nivåer. Detta saktar ned koaguleringsprocessen, och patienten av hemofili kan uppleva ledsvullnad, smärta och stelhet på grund av inre blödningar.

Koagulationsfaktor Deficiency

Även sällsynta, den brist på andra koagulationsfaktorer - är möjligt och leder till problem i koagulering mekanism som liknar dem i hemofili - inklusive fibrinogen, II, V, VII och X. Som väntat, dessa patienter behöver särskild vård under trauma eller kirurgi.

von Willebrands sjukdom (vWD)

Trombocyter ger en reaktions yta för koagulationsfaktorer. Von Willebrands faktor (vWF) hjälper trombocyter följa blodkärlsväggen vid platsen för skadan. När vWF är dysfunktionell (eller dess nivåer är låga), är koagulering igen försenat på grund av en koncentration minskad blodplätts på önskad plats.

Blodplättsbrist

Den brist på blodplättar som är känt som trombocytopeni, och det kan inträffa när benmärgen producerar lägre nivåer av blodplättar. Detta kan leda till blödningar i huden och andra allvarliga komplikationer.

Vitamin-brist

Vitamin K behövs i syntesen av många koagulationsfaktorer. Därför, om vår leverans av K-vitamin i kroppen blir bristfällig på grund av sin felaktiga upptag i tarmen, kan många koagulationsfaktorer bli brist att orsaka inre blödningar.

Antikoagulationsbehandling

Antikoagulationsbehandling föreskrivs i trombos för antingen behandling eller dess förebyggande. Eftersom antikoagulerande läkemedel - såsom warfarin eller lågmolekylärt heparin - specifikt blockera levringsprocessen, kan deras närvaro i blodet orsaka koagulopati. Samtidig administrering av ett blodförtunnande medel som aspirin, som delvis blockerar trombocytaggregation, kan öka risken.