Vilka är orsakerna till epilepsi i nervsystemet?

Epilepsi är ett tillstånd som kännetecknas av spontana, upprepade kramper. Dessa anfall kommer från onormala elektriska signaler i hjärnan, den viktigaste komponenten i det centrala nervsystemet. Det finns många tänkbara orsaker till dessa epileptiska signaler.

Fakta

Epilepsi är endast diagnostiseras om anfall inträffar mer än en gång, och villkoret är inte relaterad till icke-neurologiska orsaker såsom hög feber, läkemedelsexponering, drogtillbakadragande eller avvikelser i blodglukos eller natriumnivåer. De neurologiska förändringar i samband med epilepsi kan påverka individer i alla åldrar, ras eller kön.

Kända Orsaker

Kända orsaker till epilepsi innefattar traumatisk hjärnskada, hjärna abscess, meningit, stroke, demens och njur-eller leversvikt. Andra erkända orsaker är medfödda missbildningar, tumörer, metabola sjukdomar och skador som inträffar nära tidpunkten för förlossningen. Dessutom kan vissa typer av epilepsi ärvas.

Okända orsaker

Några fall av epilepsi är idiopatisk, vilket innebär att det uppstår ingen känd orsak till sjukdomen.

Provning

En del personer med epilepsi visar tydliga tecken på onormal hjärnaktivitet under testning. Andra inte, dock, även efter omfattande neurologiska undersökningar.

Outlook

Oavsett orsaken är epilepsi ofta reglerbar med hjälp av ett eller flera anti-beslag läkemedel. Många vuxna och barn behöver medicinering endast under en begränsad tid.