Vilka är orsakerna till dålig cirkulation i vristerna?

Perifer kärlsjukdom är ett samlingsbegrepp för den grupp av tillstånd som orsakas av dålig cirkulation i fötter och ben, vilket kan vara resultatet av andra hygienkrav eller val av livsstil.

Funktion

Dålig cirkulation uppstår när blodet inte kan göra hela kretsen av kroppen utan begränsningar. Det kan vara en tidig varning för hjärt-kärlsjukdom.

Expert Insight

De vanligaste orsakerna till cirkulationsproblem är åderförkalkning och diabetes, enligt Dr James Balch, författare till "Recept för Nutritional Healing."

Riskfaktorer

Livsstilsval, såsom rökning och brist på motion, är viktiga riskfaktorer för utveckling av dålig cirkulation.

Potential

Domningar, stickningar och smärta i nedre delen av benet kan vara tidiga varningssignaler om en blockerad artär, en vaskulär tillstånd som kan vara dödlig om den inte behandlas i tid.

Lösningar

Om symptom kvarstår, är det nödvändigt med en medicinsk utvärdering. Dålig cirkulation kan bli en allvarlig hälsorisk om de lämnas obehandlade. En läkare kan rekommendera kompressionsstrumpor, höjd på benen, läkemedelsbehandling, kost begränsningar eller livsstilsförändringar.