Vilka är nivåerna av cerebral pares?

Cerebral pares (CP) är en allmän term som används för att beskriva en neurologisk sjukdom som påverkar kroppens rörelser och muskelkoordination. De olika CP klassificeringar bidra till att klargöra hur allvarligt varje fall av cerebral pares.

CP Ämnesrubriker

Cerebral pares är vanligtvis klassificeras enligt två områden: drabbade ben och kroppsrörelse.

Lemmarna

Det finns fem cerebral pares klassificeringar i fråga om att drabbade lemmar. Tetraplegi avser CP som påverkar alla lemmar. Diplegi påverkar också alla fyra lemmar, men de nedre extremiteterna påverkas mer. Triplegia drabbar tre delar, oftast båda armarna och ett ben. Hemiplegi avser cerebral pares som påverkar ena sidan av kroppen. Monoplegi cerebral pares endast påverkar en lem, vanligen en arm.

Rörelse

CP klassificeringar för rörelser är spastisk (täthet och stelhet i musklerna), athetoid (gäller hela tiden rör sig) och ataxi (dålig balans och djupseende). Den spastisk klassificeringen är den vanligaste typen av cerebral pares.

Specifika Ämnesrubriker

Klassificeringar för lemmar och rörelse kombineras för att skapa specifika klassificeringar. Till exempel skulle en CP patient som har spända muskler på ena sidan av hennes kropp har spastisk hemiplegi cerebral pares.

Fördelar

Genom att använda de specifika CP klassificeringar i att diagnostisera fall av cerebral pares, är det lättare för läkare att förskriva rätt CP behandling.