Vilka är effekterna av kaliumklorid på hjärtan?

Kaliumklorid (KCl) är ett salt som kan tas medicinskt som en kapsel, tablett, vätska eller pulverblandning, men den kan även användas för dödliga injektioner. Båda funktionerna involverar dess effekt på hjärtat.

Kalium

Kroppen behöver kalium för att hjälpa flera funktioner, inklusive hjärtslag. Kaliumklorid kan användas för att höja nivåerna av kalium i blodet.

Hjärtaktivitet

Eftersom kalium garanterar regelbundna hjärtslag, hjärtverksamhet (särskilt elektrisk aktivitet) kan mätas med ett EKG för att se om kaliumklorid fungerar.

Lethal Injektioner

I dödliga injektioner, är kaliumklorid den tredje injektionen - efter natrium tiopental och pankuroniumbromid - och används för att framkalla hjärtstillestånd och permanent stoppa hjärtat.

Biverkningar

Ojämn hjärtrytm är en allvarlig potentiell biverkning av kaliumklorid. Andra biverkningar kan inkludera svaga muskler, ökad törst, magont, diarré och kräkningar.

Varningar

Kaliumklorid bör inte tas om man har höga kaliumnivåer, njursvikt, Addisons sjukdom, uttorkning eller vävnadsskada, t.ex. svåra brännskador. Förekomst av hjärtsjukdom eller högt blodtryck skulle kräva en förändring av recept.