Vilka är effekterna av att använda Ritalin för ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en sjukdom som drabbar en förmåga att upprätthålla uppmärksamhet och styrimpulser. ADHD kan också yttra sig som ständig rastlöshet. ADHD är ofta behandlas med mediciner. En de mest förskrivna läkemedel för ADHD är Ritalin.

Typer

Ritalin är ett av de varumärken för methlyphenidate. Andra varumärken inkluderar Metadate, Concerta och Methylin.

Funktion

Ritalin är ett stimulerande läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet. Det ökar koncentrationsförmåga och minskar rastlöshet och impulsivitet.

Överväganden

Ritalin ska inte användas om du har ångestproblem, glaukom eller hjärtfel. Det ska inte användas om du har Tourettes syndrom eller en familjehistoria av Tourettes syndrom.

Effekter

Vanliga biverkningar av Ritalin sömnlöshet, aptitlöshet, nästäppa och nervositet. Andra möjliga biverkningar är illamående, magont, rinnande näsa, huvudvärk, muskelvärk, yrsel, sömnighet och irritabilitet.

Varning

Stimulerande läkemedel såsom Ritalin har varit kopplade till hjärtattacker, främst i de individer med tidigare hjärtproblem. Innan du tar Ritalin, bör ett EKG utföras för att kontrollera om det underliggande hjärtproblem.