Vilka är de långsiktiga effekterna av epilepsi?

Epilepsi är ett tillstånd som uppstår när kemiska signaler i hjärnan orsakar kramper. Enligt Mayo Clinic, är epilepsi diagnostiseras när det är återkommande anfall. Epilepsi orsakas av ett antal faktorer och kan leda till många komplikationer om de lämnas obehandlade. Det är viktigt att få rätt behandling för att undvika de negativa effekterna att epilepsi kan ha på ditt liv.

Symptom

Några av symtomen vid epilepsi inkluderar förvirring, okontrollerbar ryck i armar och ben och medvetslöshet. Enligt yrkesverksamma från Mayo Clinic, dessa symtom är särskilt farliga om de varar i mer än fem minuter, eftersom det kan orsaka hjärnskador.

Orsaker

Faktorer som genetik, trauma mot huvudet, stroke, demens, prenatal skador och sjukdomar såsom autism och Downs syndrom kan alla spela en roll i epilepsi. Många miljöfaktorer kan spela en roll i de kemiska signaler i hjärnan som orsakar denna sjukdom. Ytterligare riskfaktorer kan inkludera hjärnan infektioner, vaskulära sjukdomar och kramper under barndomen på grund av hög feber.

Effekter

Epilepsi kan ha stor negativ inverkan på ditt liv, särskilt om de lämnas obehandlade. Kramper är oförutsägbara och kan hända när du kör, simning eller helt enkelt gå. Detta innebär en risk för fallande, bilolyckor och andra allvarliga olyckor. Mayo Clinic säger att anfall också kan orsaka komplikationer under graviditeten och fosterskador för ett ofött barn. Det är viktigt att tala med din läkare innan du planerar en graviditet, om du har epilepsi.

Komplikationer

Även om det finns bara några långsiktiga effekter av epilepsi, de som finns är allvarliga. Långvarig kramper kan orsaka hjärnskada, status epilepticus och plötslig oförklarlig död. Status epilepticus inträffar under längre anfall och orsakar dem som har dem bestående hjärnskador och till och med döden. Plötslig oförklarlig död i epilepsi, men sällan är möjligt i obehandlad eller underbehandlad epilepsi. Enligt Mayo Clinic, det händer bara i färre än 1000 personer som har sjukdomen.

Behandling

Många medicinering behandlingar finns tillgängliga för epilepsi. Dessa mediciner kan bidra till att minska frekvensen av kramper, samt hur intensivt anfall är. Även om de har vissa biverkningar såsom utslag, förlust av koordination, trötthet, yrsel och bentäthet förlust, de har också många fördelar. Epilepsi läkemedel minskar risken för långsiktiga komplikationer orsakade av sjukdomen och minska din chans att få ett anfall. Mediciner kan anpassas till dina behov.