Vilka är biverkningarna av Rosenrot om kvinnor?

Rosenrot är en vanlig supplement som har visat sig gynna det centrala nervsystemet och ökar motståndskraften mot sjukdomar. Rosenrot har också kopplats till förebyggande av cancer och hjärnans utveckling. Trots de många hälsoeffekterna av tillägget, är vissa biverkningar förknippade med Rosenrot.

Stimulant

Rosenrot är ett stimulerande för kroppen, och därför kan du uppleva en förhöjd hjärtfrekvens och högre blodtryck efter att ha tagit stora doser.

Andra stimulerande effekter

Rosenrot kan också orsaka sömnlöshet och irritabilitet, följt av en krasch och överdriven trötthet. Dessa liknar biverkningarna av andra stimulantia, såsom koffein. Detta ses endast med höga doser av Rosenrot.

Addiction

Som med alla stimulantia, kan en kvinna bli beroende av Rosenrot. Om du upptäcker att du behöver ta Rosenrot oftare eller för att nå samma nivå av stimulans, sluta använda och söka läkare.

Graviditet

Få studier har gjorts på effekterna av att ta Rosenrot medan gravid eller ammar, men kvinnor bör undvika att ta det medan gravid eller ammar, eftersom det kan finnas vissa toxicitet vid högre doser som kan föras vidare till barnet genom navel sladd eller bröstmjölk.

Läkemedelsinteraktioner

Som med graviditet och amning, har få studier gjorts på samspelet mellan Rosenrot och andra droger. Konsultera en läkare innan du tar Rosenrot för att diskutera eventuella problem med läkemedelsinteraktioner.