Vilka är biverkningarna av Oxycontin?

Oxycontin är ett receptbelagt läkemedel från opiat familjen av droger. Den aktiva substansen är oxikodon, en halvsyntetisk opiat smärtstillande. Det är föreskriven för måttlig till svår smärta som uppstår med vissa cancerformer och kroniska smärttillstånd. Som med de flesta mediciner, kan OxyContin orsaka biverkningar hos vissa användare. Lyckligtvis finns det saker du kan göra för att minska eller eliminera dessa biverkningar för att få ut det mesta av din medicinering.

Vanliga biverkningar

Biverkningar som är gemensamma för OxyContin använder i allmänhet involverar mag-tarmkanalen, andningssystemet och nervsystemet. Bland de mest frekvent rapporterade effekter är illamående, kräkningar och förstoppning. Respirator effekter inklusive deprimerad andning och apné är vanliga, medan frekvent rapporterade psykiatriska biverkningar såsom eufori och paranoia uppstå med relativ frekvens.

Sällsynta biverkningar

Mindre vanliga och sällsynta biverkningar av OxyContin inkluderar allergisk reaktion / anafylaktisk chock, postural hypotension, beslag och oregelbundna hjärtslag. Enligt Drugs.com, mellan en och fem procent av patienterna som tog OxyContin erfarenhet anorexi, utslag, onormala drömmar eller hicka.

Orsaker till biverkningar

Liksom andra opiater, kan OxyContin orsaka en ökning av histaminnivåer i användaren, vilket leder till allergiliknande symtom inklusive utslag, klåda, sinus tryck och omtöcknad. OxyContin binder till opiatreceptorer i mag-tarmkanalen, vilket orsakar förstoppning så frekvent rapporterade i opiatmissbrukare. Det orsakar illamående genom att stimulera ett område i hjärnans illamående centrum, vilket leder till muskelsammandragningar i magen och eventuellt kräkningar. Förbi magtarmkanalen tyvärr gör lite för att dämpa dessa effekter.

Addiction och Uttag

Liksom andra opiater mediciner, har OxyContin potential att orsaka fysiskt beroende och psykiskt beroende med frekvent användning. Avbryta behandling med OxyContin abrupt efter en period av dagligt bruk kan leda till abstinenssymptom, vilket kan innefatta diarré, illamående, ökad känslighet för smärta, sömnlöshet och cravings för drogen. Dessa symptom kan börja så snart som sex timmar efter din sista dos och varierar i längd och intensitet beroende på omfattningen av användning och personliga fysiologi.

Förhindra Biverkningar

Biverkningar är en olycklig verklighet OxyContin och mediciner gillar det. Lyckligtvis finns det sätt du kan förhindra eller minska svårighetsgraden av många av dessa.

För att minska symptom i samband med histaminfrisättning, ta en over-the-counter antihistamin lsuch som Dramamine eller Benadryl 45 minuter i förväg. Att ta OxyContin på halv full mage kan förebygga illamående, som burk samtidig användning av antiemetiska örter som ingefära och pepparmint. Om illamående eller yrsel bör ske efter att OxyContin, ligger ner och vara så stilla som möjligt kan förhindra kräkningar.

För att minska risken för andningsdepression, undvika att gå för att sova direkt efter att ha tagit OxyContin, särskilt om du lider av sömnapné. Tar aldrig OxyContin med andra dämpande substanser som alkohol, bensodiazepiner eller lugnande mediciner. Håll dig till något schema kan bidra till att minska riskerna för missbruk, eftersom burken tar regelbundna pauser från medicinering för att låta din tolerans för att minska.