Vilka är biverkningarna av för bältros Shot?

Bältros, även känd som zoster, orsakas av vattkoppor viruset. Den kännetecknas av ett utslag som visas på en sida av kroppen. Den orsakar svår smärta, som varar upp till en månad och ibland leder till mer permanent smärta från postherpetisk neuralgi. Zostavax är ett skott som används för att skydda immunförsvaret från att få bältros.

Injektionsstället

De vanligaste biverkningarna av bältros skottet är lokaliserade till injektionsstället. Svullnad och blåmärken, samt rodnad och klåda, är inte ovanliga.

Allergisk reaktion

Allergiska reaktioner på ZOSTAVAX vaccinet är sällsynta men möjliga. De är vanligare hos personer med allergier att gelatin eller neomycin.

Övrigt

Huvudvärk, feber och svullna körtlar är möjliga biverkningar från bältros sköt. Utslag i andra än injektionsstället områden har också rapporterats.

Interaktion

De bältros sköt bör inte ges till dem som tar stora doser av steroider. Det kan också vara farligt för personer med försvagat immunsystem.

Överväganden

Allvarliga reaktioner på ZOSTAVAX bältros sköt är inte vanligt, medan tillståndet - särskilt i de äldre än 60 - är vanligt och handikappande. Skottet bör övervägas och diskuteras under en årlig test.