Verschil tussen Bipolaire Stoornis & Psychose

Verschil tussen Bipolaire Stoornis & Psychose

Er is nog veel dat we niet weten over bipolaire stoornis (ook wel manisch depressiviteit). Maar we weten wel dat het verschilt van een psychose. Echter, iedereen die gediagnosticeerd met een psychische aandoening vaak gebrandmerkt "psychotische" door het grote publiek en dan zijn ze gemeden. In een bipolaire stoornis, een persoon is hoog energie en euforisch voor weken of maanden en dan crasht op suïcidale depressie die ook afgelopen weken of maanden.

Time Frame

In psychose symptomen gebeurt bijna alle van de tijd na de eerste ontwikkeling. Een manisch-depressieve kan maanden of jaren tussen symptomen hebben als hun stemmingen stabiel zijn.

Kansen van anderen te schaden

In manisch depressieve, de kans schadelijk voor anderen is relatief gering. De kansen zijn hoger in de psychotische. Beide zijn echter een risico voor zichzelf.

Oorzaken

Oorzaken van een psychose zijn meestal van een hersenletsel, ziekte of schizofrenie. Manisch depressieven kunnen krijgen sommige psychotische symptomen, maar ze gaan weg. Het is niet bekend wat de oorzaak van een bipolaire stoornis, maar het doet draaien in gezinnen.

Grip op de werkelijkheid

Veel manisch depressieven kunnen ze een job hebben en verplichtingen te voldoen. Psychotica kunnen vaak niet voor zichzelf zorgen, ten laste of houd een baan.

Psychose Symptomen

Deze omvatten het horen van stemmen, paranoia, hallucinaties en niet in staat om de werkelijkheid waar te nemen. Deze kunnen leiden tot ongelukken, letsel of zelfmoord.