Vaskulit Diagnos Symtom

Vaskulit är en sjukdom som kännetecknas av en inflammation i blodkärlen. Detta tillstånd kan försvagas, ärr och tjockna väggarna i blodkärlen. Det kan antingen vara ett kroniskt tillstånd eller en tillfällig men antingen sätt kan det leda till att skära av blod till organ.

Symptom

Det finns 14 olika typer av vaskulit men de allmänna symtomen är desamma. De innefattar aptitlöshet, viktnedgång, domningar, svaghet, trötthet, feber och muskel-och ledvärk.

Orsaker

Vaskulit uppstår när en immunsjukdom, infektion eller typ av cancer orsakar din kropp att attackera sina egna blodkärl. Ibland den exakta orsaken är inte känd.

Diagnos

Diagnos av vaskulit görs genom att kontrollera blod eller kroppsvätskor för tecken på inflammation. En biopsi av hud, bihålor eller nerver kan också stöd i att diagnostisera tillståndet.

Behandling

Vaskulit är i allmänhet behandlas med läkemedel såsom prednison och cyklofosfamid för att hämma immunsystemet som angriper kärlen och för att minska inflammation.

Prognosis

Vaskulit är inte allmänt livshotande om inte viktiga organ har påverkats av otillräcklig blodtillförsel. De flesta fall botas enkelt med några efter-effekter för patienten.