Varför är det farligt att öka Home Oxygen Flöde Ovanför doktorns recept?

Syrgasbehandling är en teknik utformad för att ge medicinskt terapeutiska mängder syre till individer med olika andningsnedsättningar. Läkare ordinera syreflödeshastigheter som motsvarar behoven hos varje patient.

Fakta

Enligt American Thoracic Society, läkare fastställa behovet av extra syrgas genom mätning av syre, koldioxid och pH-nivån i ett blodprov. Denna analys kallas en arteriell blodgas (ABG) test.

Korrektions Behandling

Läkare ordinera hem syreflödeshastigheter på samma sätt som de förskriva konventionella mediciner. Patienter bör inte öka eller sänka dessa priser utan läkares godkännande.

Ökad Oxygen Flow

Att öka flödet av syre ovanför den föreskrivna nivån kan utlösa en potentiellt farlig minskning i en patients andningshastighet.

Spårnings syrehalten

Läkare spåra pågående behov av syre med en pulsoximeter, som läser syrehalten genom att utvärdera färgen på ljuset passera genom en patients finger. De kan anpassa den föreskrivna syrgasflödet efter behov.

Överväganden

Sänkning av flödet av hemmet syre under den föreskrivna nivån kan förbruka allt syre i hjärtat och hjärnvävnad, vilket leder till förändringar i hjärtfunktion eller minnesförlust.