Vaporizer Fakta

Rums förångare kan vara ett enkelt och billig lösning för människor med andningsproblem och för dem som bor i ett hem som har torr luft, vilket ibland leder till statisk elektricitet.

Funktion

Funktionen hos ett rum förångare är att tillsätta fukt till luften. Det bidrar till att lindra nästäppa och andra problem som orsakas av torr luft.

Egenskaper

Rums förångare har en behållare som är fylld med vatten, en snurrande skiva och en pip. Den snurrande skivan bringar vattnet att avdunsta, dispergering ur pipen.

Typer

Vaporizers finns i två typer: kall dimma och ånga. Ångan Vaporizer värmer vattnet medan den svala dimman inte.

Överväganden

En cool-dimma Vaporizer är ett bättre val för användning i ett barns rum, som barn lätt kan brännas av ånga förångaren.

Fördelar

Rums förångare är bra för sinus drabbade. Lägga till en flytande produkt som innehåller kamfer till ånga Vaporizer hjälper till att lindra andningsproblem. Kamfer öppnar näsgångarna och lindrar ihållande hosta.