Vad Doser Har Fentanyl Patch Come In?

Den fentanyl depotplåster är ett narkotiskt smärtstillande endast indicerat för patienter med kronisk smärta som inte har svarat på andra smärtstillande.

Dosering

Den fentanylplåster finns är 12mcg / h, 25mcg / h, 50mcg / h, 75mcg / h och 100mcg / h styrkor.

Vanliga biverkningar

De vanligaste biverkningarna är illamående, kräkningar, förstoppning, mental och andningsdepression, klåda och lokal utslag vid åsynen av plåstret.

Varning

Eftersom fentanyl är ett narkotiskt, finns det en risk för att utveckla beroende. Patienterna ska kontrolleras noggrant för tecken på beroende och missbruk.

Utträde

Patienter som använder fentanylplåster kan få abstinenssymtom som inkluderar agitation, rastlöshet, ångest, sömnlöshet, tremor, magkramper, dimsyn, kräkningar och svettningar. Dessa symtom kan uppstå från att stoppa medicineringen abrupt eller avsmalnande bort det för snabbt.

Påminner

Det har funnits många återkallelser av fentanylplåster pga läckande gel från plåstret i sig. Läckage kan orsaka betydande andningsdepression och har också den ökade risken för eventuella dödliga överdoser.