Vad Disorders Äger Anti ångestdämpande medel Treat?

Det finns många olika typer av anti ångest droger var utformade för att minska effekterna av stress på kroppen. Två vanliga typer av anti ångest droger är bensodiazepiner (BZS) och buspiron (Buspar).

Indikationer för Anti Ångest Läkemedel

Bensodiazepiner och buspiron används för brett spektrum av ångestsyndrom som generell ångest, social fobi, panikångest och sömnstörningar. De kan också användas som ett komplement till humör och andra psykiatriska tillstånd med en ångestkomponent.

Detox

Bensodiazepiner är också den främsta medicin som används för avgiftning från alkohol och som används för att förhindra abstinenssymptom och delerious tremens i alkoholister.

Behandlingar som används i leverdysfunktion

Lorazepam, oxazepam och temazepam inte metaboliseras i levern och är säkra för patienter med antingen cirros eller någon typ av nedsatt leverfunktion.

Kramper

Bensodiazepiner användes i krampsjukdomar i syfte att höja kramptröskeln hos epileptiker och andra i riskpopulationer.

Muskelavslappnande

Även om inte så vanligt förekommande, kan anti ångest mediciner anges som muskelavslappnande medel för dem med muskelspänningar spasmer.