Vad är schizofreni Spectrum Disorder?

En schizofrenispektrum sjukdom är en psykisk störning som har några symtom gemensamma med schizofreni.

Symptom

Symtom på schizofreni ingår positiva symptom som hallucinationer, vanföreställningar och oorganiserade tankar och tal; negativa symptom som emotionella och beteendestörningar; och kognitiva symtom som svårigheter att uppmärksamma och förstå och utnyttja information.

Typer

Det finns olika schizofreni spektrumstörningar, däribland schizotyp personlighetsstörning, schizoid personlighetsstörning, vanföreställningar, schizoaffektiv sjukdom, och schizofreniform störning.

Orsak

Orsaken till schizofreni och schizofrenispektrumstörningar är oklart, även om hjärnans kemi, genetik och miljö kan vara faktorer.

Behandling

Symptom på schizofreni och schizofrenispektrumstörningar kan behandlas genom medicinering och terapi. Elbehandling kan användas i svåra fall, om andra behandlingar inte fungerar.

Varning

De med en schizofren spektrumstörning kan löpa ökad risk för drogmissbruk, depression, ångest eller utveckla schizofreni.