Vad är Provigil för?

En stimulerande produceras av Cephalon är Provigil ett märkes version av receptbelagda läkemedel modafinil. Samtidigt som liknar amfetamin så långt som hjärnstimulering innebär modafinil inte påverkar motorik vägen amfetamin gör. Även om det visar lovande för behandling av flera villkor, har den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration hittills enda godkända modafinil för behandling av överdriven sömnighet från vissa sömnstörningar.

Sömnapné

Provigil används för behandling av patienter med obstruktiv sömnapné, ett tillstånd där en del av halsen kollapsar kontinuerligt under sömn, att personen lätt vakna många gånger. Provigil är endast att användas i samband med andra sömnapné terapier.

Shift-Work Sömnstörningar

Läkare ordinerar även Provigil för personer med skiftarbete sömnstörningar, eller de som har svårt att sova på grund av att de arbetar olika skift eller arbets nätter men kan inte sova under dagen.

Narkolepsi

Provigil används även för dem som lider av narkolepsi. Personer med narkolepsi erfarenhet väldigande trötthet, och kan plötsligt somnar vid olika tidpunkter under dagen.

Parkinsons sjukdom

En studie publicerad i "Clinical Neuropharmacology" 2002 indikerade att modafinil kan vara effektivt för att minska överdriven sömnighet under dagtid hos personer med Parkinsons sjukdom.

Andra sjukdomar

Modafinil visar också lovande för behandling av autism, koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet och depression.