Vad är några Cymbalta biverkningar i Teens?

Cymbalta, som också kallas Duloxetin är ett receptbelagt läkemedel ibland ut till tonåringar som har fått diagnosen depression, ångest eller båda. Cymbalta är en selektiv serotonin och även en noradrenalinåterupptagshämmare (SSNRIs). Detta läkemedel verkar genom att öka mängden norepinephine och serotonin aktivitet i hjärnan. Cymbalta rekommenderas inte för någon yngre än 18.

Matsmältningsproblem

Vissa tonåringar som tar denna medicin kan uppleva förstoppning, illamående och aptitlöshet.

Värk

Tonåringar som tar Cymbalta kan uppleva värk i kroppen, muskelvärk och huvudvärk.

Kall-liknande symptom

Tonåringar som tar Cymbalta kan ha kalla liknande symtom som hosta, täppta öron, nysningar, halsont, nästäppa och rinnande näsa.

Sömnproblem

Cymbalta kan orsaka tonåringar att bli sömnigare än normalt eller kan också orsaka sömnlöshet.

Andra vanliga symtom

Andra vanliga symtom i samband med Cymbalta användning inkluderar svaghet, röstförlust och ökad svettning.

Farliga biverkningar

Om tonåringar upplever någon av följande biverkningar, kommer läkar att behövas omedelbart: självmordstankar, utslag eller nässelutslag, svåra magsmärtor, kramper, synproblem, yrsel, hjärtklappning, andningssvårigheter och gulfärgning av hud och ögon.