Vad är meningen med Hematology?

Hematology, från det grekiska ordet "haima", som betyder blod, är en gren av internmedicin som är fokuserad på studier av blod, blodsjukdomar och blodbildande organ.

Historia

Hematology praktiserades i olika former genom historien. Forntida egyptisk samhället använt blod låta tekniker för att behandla sjukdomar, vilket var den första inspelade instans av hematologiska praxis.

Läkare

Läkare som är specialiserade på hematologi kallas hematologer eller hematopathologists. Hematologer vård generellt och behandla patienter med blodsjukdomar. Hematopathologists arbetar i hematologilaboratorier där de analyserar blodprov och diagnostisera blodsjukdomar. De flesta gånger dessa två typer av professionella arbetar tillsammans för att formulera en diagnos och behandlingsalternativ.

Hematologiska sjukdomar

Blodsjukdomar är sjukdomar som påverkar produktionen av blod och dess olika delar. Olika typer av hematologiska sjukdomar och störningar innefattar hemofili, lymfom, leukemi och sicklecellanemi.

Behandlingsalternativ

En läkare kan ordinera en behandling för en hematologisk sjukdom såsom en förändring av kosten, receptbelagda läkemedel, blodtransfusion, strålbehandling, benmärgstransplantation, eller anti-koagulering terapi.

Inriktningar

Inriktningar som hematologi läkare kan fokusera på är vetenskapen om blodtransfusion, benmärg, stamcellstransplantation och hematologiska maligniteter såsom blodcancer.