Vad är meningen med Bariatric?

Ordet Bariatric hänvisar till Bariatrics gren av medicinen. Det är den del av vetenskap som omfattar studien och behandling av fetma.

Ursprunget till ordet

Ordet "bariatric" är en kombination av den grekiska prefixet bari ", vilket betyder vikt och suffix'-atri 'eller behandling av. (Ursprung)

bariatrics

Den substantiv form av detta ord är namnet för hela indelningen av medicinen ägnas åt analys och behandling av fetma.

Bariatric medicin

Detta skulle inkludera studier av fetma är orsaker, symptom, som vanligen förknippas villkor och behandlingar samt andra aspekter av sjukdomen.

Bariatric patienten

Någon som är överviktiga skulle betraktas som en bariatric patient lider av fetma eller andra viktproblem. Dessa patienter kan behöva genomgå obesitaskirurgi för viktminskning.

Being Bariatric

BariatricEating.com, en webbplats som tillhandahåller lämpliga matservice för tunga brukare, startades av en kvinna som vände henne bariatric tillstånd till en ny relation med mat, vilket ger ett levande exempel på den bariatric tillståndet och dess behandling.