Vad är KOL Vs. Astma?

Astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är båda kroniska sjukdomar som drabbar lungorna. Även om båda förhållanden ge drabbade att kämpa efter andan, de skiljer sig i ålder debut och möjliga orsaker.

Statistik

Enligt National Heart Blod och Lung Institute (NHBLI), nästan 12 miljoner vuxna i USA vet att de har kronisk obstruktiv lungsjukdom. American College of Allergy, Asthma & Immunology uppskattar att nästan 22 miljoner amerikaner har fått diagnosen astma.

Definition av KOL

KOL är en sjukdom som stör normal andning. Begreppet omfattar två huvudsakliga sjukdomar: emfysem och kronisk bronkit.

Rökning och KOL

De flesta personer med KOL har en historia av att röka.

Age of Onset för KOL och astma

Medelålders och äldre människor tenderar att utveckla KOL, utvecklas långsamt över tiden. Enligt American College of Allergy, Asthma & Immunology, är astma vanligare hos barn än vuxna.

Orsak till astma

Forskare har inte upptäckt den exakta orsaken till astma. Många tror att det är en kombination av genetik och exponering för vissa allergener eller virus.

Astma och inflammation

Astma ger inflammation i lungorna. På grund av inflammation, luftvägarna är känsliga, reagera starkt till vissa ämnen.