Vad är ekologiskt kvicksilverförgiftning?

Organiska kvicksilverförgiftning följer av ämnen som innehåller en kombination av grundämnena kol och kvicksilver. Denna typ av förgiftning utgör en risk för allvarliga symtom och komplikationer och är svår att behandla.

Källor

Källor till organiskt kvicksilver ingår konserveringsmedlet tiomersal, en gång användes för att bevara vissa vacciner; rök från brinnande kol; och fisk som konsumeras metylkvicksilver i förorenade vatten. En numera förbjudna antiseptiska röda mercurochrome innehöll också organiskt kvicksilver.

Tidsplan

En enda exponering för en liten mängd organiskt kvicksilver inte normalt orsaka förgiftning. Tillståndet utvecklas av upprepad exponering under årtionden, förklarar US National Library of Medicine. Exponering för en stor mängd organiskt kvicksilver vid en tid kan också orsaka förgiftning.

Symptom

Symtom på organisk kvicksilverförgiftning inkluderar domningar eller smärta i vissa delar av huden, darrningar, gångsvårigheter, blindhet, dubbelseende och minnesproblem.

Behandling

Patienter ofta aldrig återhämta sig och måste leva för evigt med symptomen. Sällan, en process som kallas kelering, som använder en intravenös medicinering kallas EDTA för att avlägsna kvicksilver från blodet, kan framgångsrikt behandla patienter.

Överväganden

Läkare råder gravida kvinnor att begränsa hur mycket fisk och skaldjur de förbrukar, eftersom exponering för organiskt kvicksilver under fosterutvecklingen utgör en risk för hjärnskador, förklarar US National Library of Medicine.