Vad är Drug Darvon?

Darvon är varumärket för den generiska läkemedels propoxifen. Det tillhör den klass av narkotiska analgetika (smärtstillande). Darvon används för att lindra mild till måttlig smärta.

Försiktighet

Darvon ska aldrig användas tillsammans med lugnande medel eller antidepressiva. Alkohol bör ej användas med Darvon, eftersom det kan få fatala biverkningar.

Läkemedelsinteraktioner

Vissa läkemedel kan interagera med Darvon och orsaka farliga biverkningar. Patienterna bör rådgöra med sin läkare om rätt dos av Darvon om de också tar blodförtunnande medel (som Waran) eller beslag medicinering (som Carbatrol).

Allvarliga biverkningar

Patienter bör omedelbart läkare om de upplever någon av följande allvarliga biverkningar: trög hjärtslag, överdriven yrsel, svimning, förvirring, hallucinationer, kramper eller gulsot.

Andra biverkningar

Vissa biverkningar försvinner när kroppen blir van vid drogen. Milda biverkningar av Darvon inkluderar dåsighet, illamående, förstoppning, huvudvärk, suddig syn och hudutslag.

Dosering

Det är möjligt att överdosera Darvon, så att patienter bör alltid ta bara den rekommenderade dosen. Symtomen vid en överdos kan inkludera svag puls, extrem trötthet, förvirring, svimning, fuktig hud och oroliga andning.