Vad är Cerebral pares & varför är det viktigt?

Cerebral pares (CP) är en neurologisk sjukdom som påverkar kroppens rörelser och muskelkoordination. Förstå cerebral pares kan hjälpa leda till bättre behandling av sjukdomen och förhindra framtida fall (se referens 1).

Diagnos

En försening i grovmotorik, som krypa och gå, kan leda föräldrar att ta sina barn till läkare. Det är oftast då att en läkare upptäcker de tidiga indikatorer som leder till diagnosen av CP (se referens 1).

Symptom

Symtom på CP varierar beroende på hur allvarligt fallet. Vissa personer med CP kan endast vara något obekväma; exempelvis kan de ha en ovanlig gångmönster och långsam reaktionstid. Personer med svår CP kan spendera hela sitt liv i rullstol och inte kan kommunicera med andra (se referens 1).

Behandling

Det finns ingen bot för CP. Behandlingen varierar från fall till fall och kan inkludera sjukgymnastik, arbetsterapi, talterapi, Botox injektioner och medicinering för att kontrollera muskelspasmer.

Forskning

Målet med cerebral pares forskning är att öka förståelsen och försöka förhindra framtida fall av sjukdomen. Forskningen sker också för att hitta mer effektiva behandlingar för befintliga fall (se referens 1).

Statistik

Enligt Centers for Disease Control and Prevention, har 10.000 barn per år föds med CP. Två tredjedelar av de med CP är mentalt (Se referens 2).