Triamterine Biverkningar

Triamteren är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av vätskeretention, även kallat ödem, och i kombination med andra läkemedel för att behandla högt blodtryck.

Signifikans

Detta läkemedel fungerar genom att eliminera onödiga vatten och natrium ur kroppen genom urinering. Ta triamteren tidigt på dagen för att undvika att få upp på natten för att kissa.

Biverkningar

Vanliga biverkningar av triamteren inkluderar kräkningar, yrsel, huvudvärk och denna medicin kan förvandla din urin blå. Kontakta din läkare om dessa biverkningar blir besvärande.

Allvarliga biverkningar

Några allvarliga biverkningar av triamteren inkluderar muskelsvaghet eller kramper, diarré, oregelbundna hjärtslag, orolig mage, extrem trötthet, ovanlig blödning eller blåmärken, svår muntorrhet, halsont och gulfärgning av hud eller ögon. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever dessa biverkningar.

Varning

Undvik saltersättningar som innehåller kalium eller äter för mycket kalium-rika livsmedel såsom citrusfrukter, bananer, tomater, aprikoser och datum.

Överväganden

Triamteren kan orsaka känslighet för solljus. Undvik onödiga eller förlängd solexponering när du tar denna medicin. Bär solglasögon, solkräm eller skyddskläder när du är ute i solen.