Tramadol HCL Information

Tramadol HCL är en tidsversion av tramadol. Det är en smärtstillande för smärta som kommer i tablettform. Det är bara tillgänglig i USA via ett recept från en legitimerad läkare.

Klassificering

Tramadol HCL är en smärtstillande för måttlig till svår smärta. Det är inte klassificerad som narkotika medicinering som Vicodin eller Oxycontin och anses därför inte beroendeframkallande.

Långverkande

Eftersom tramadol HCL är en förlängd frisättning av den generiska tramadol (även säljs under varumärket av Ultram ER), kan det fungera upp till 24 timmar som ett smärtstillande.

Använd

Patienter med smärtsamma kroniska sjukdomar gynnas av tramadol HCL. Det är ofta föreskrivs för ryggont, fibromyalgi, artros och de med neuropatisk smärta.

Dos

Tramadol HCL finns i 100 mg och mg doser 200. Den icke-förlängd frisättning version av tramadol finns i 50 mg och 100 mg tabletter.

Biverkningar

Biverkningar från tramadol HCL är vanligtvis milda. Illamående, förstoppning och huvudvärk från medicineringen har rapporterats. Tramadol HCL kan göra dig dåsig så var försiktig när du tar den.

Varningar

Vissa patienter som tar tramadol HCL har haft kramper. Om du har en historia av ett krampanfall, tala med din läkare innan du tar Tramadol HCL.