Toradol Injektioner för spinal stenos Pain

Spinal stenos är ett medicinskt tillstånd som resulterar i en minskning av delar av ryggraden. Detta kan orsaka smärta i ryggen, ben eller andra delar av kroppen som kan behandlas med smärtstillande såsom Toradol.

Spinal Stenos Behandling

Mild och måttlig smärta från spinal stenos kan behandlas med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller NSAID, som är tillgängliga över disk, säger Mayo Clinic. Receptbelagda styrka NSAID såsom Toradol kan administreras i en injektion av sjukvårdspersonal eller tas oralt.

Funktion

Toradol (ketorolac tromethamineis) används för behandling av måttlig eller svår smärta och kan förskrivas ensam eller i kombination med andra läkemedel, enligt Drugs.com. Detta läkemedel verkar genom att minska hormoner som kan orsaka smärta och inflammation.

Överdosering

En överdos av Toradol kräver omedelbar medicinsk hjälp och kan orsaka kräkningar, illamående och dåsighet.

Biverkningar

Allvarliga biverkningar har rapporterats med Toradol användning som behöver snabb medicinsk hjälp, såsom minskad urinering, svart och blodig avföring och bröstsmärtor.

Varningar

Patienter med blödningsrubbningar, svår njursjukdom eller ammande mödrar ska inte ta Toradol.