Tecken på MRSA

MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) är en hudinfektion som kan bli mycket allvarliga om de inte noggrant innehöll. MRSA börjar med ett snitt, skrapa eller insektsbett som gör att infektionen i kroppen. Infektionen stannar ibland på huden men andra gånger tränger kroppen och kan infektera viktiga organ, orsakar död.

First Signs

MRSA måste ha en väg in i kroppen och det är vanligen genom ett snitt, skrapa eller andra sår som går igenom huden och tillåter infektion. Om ett snitt blir svullen eller verkar smittad, bör en läkare undersöka området omedelbart för att utesluta MRSA .

Milda symptom

Symtom på en mild form av MRSA är feber och infekterad hud blir svullen, varm och smärtsamma.

Utslag

Det utslag med MRSA kan precis som vid första som en stor finne eller liten böld, eller det kan vara en hel del stötar över det smittade området. Den medföljande feber och smärta är tecken på att det är mer allvarligt.

Kokar och Abscesser

Kokar är infekterade hårsäckar, fylld med pus. Bölder är varfyllda fickor under huden. Båda är tecken på MRSA-infektion.

Allvarliga symptom

MRSA har nått en farlig skede när personen har feber och frossa, lågt blodtryck, svår huvudvärk och ledvärk. Dessutom sprider utslag över större delen av kroppen. Uppsök läkare omedelbart om detta inträffar, eftersom det kan vara dödlig.