Tecken och symtom på Mold Förgiftning

Effekterna av mögelförgiftning kan vara allt från lätt irritation till farliga konsekvenser för hälsan. Denna översikt ger information om hur och var mögel växer, symptom i samband med mögelexponering och förebyggande tekniker.

Vad är mögel?

Mögel är en typ av svamp som växer i fuktiga, fuktiga områden. Luftfuktighet och temperatur är de viktigaste faktorerna som avgör var mögel sannolikt kommer att växa. Det kan vara på väggar, livsmedel, kläder, mattor och trä. Det är viktigt att notera att formen inte är begränsad till yttre ytor, och kan hittas inuti VVS-system, luftkonditionering mm
Om en läcka uppstår och orsakar ett område att vara fuktigt under en längre tid, kan mögel uppstå. Även kondens och fuktiga miljöer skapar en perfekt grogrund för mögel.

Identifiering

Om något av följande tecken inträffar, kan du ha mögel:

Dålig lukt är den viktigaste indikationen av mögel. Om den är bitter, smaklös och härstammar från en plats som är fuktig, kommer sannolikt mögeltillväxt. Fläckar på en vägg som är gula beror på en hög fuktkoncentration. Om andra färger som grönt, svart eller bruna fläckar uppstå i närheten av en gul fläck, är det ett tecken på att formen är närvarande.
* Allergiska reaktioner hos personer med känsliga andningssystem. När någon i ett hus upplever svåra allergier som är onormala, är det ett tecken på att mögel växer i hemmet.

Symptom

Dessa är de vanligaste symtomen på mögel förgiftning:

Huvudvärk magbesvär Yrsel hudutslag Hosta Astma Letargi

Förvärras Symptom

Några av de mer allvarliga symptom som kan uppstå efter långvarig exponering för mögel är:

Oregelbunden blodtryck Infektion i centrala nervsystemet och / eller andningssystemet Lever smärta Nedsatt matsmältningssystemet Urinvägsinfektion Infertilitet

Förebyggande / Lösning

Följande åtgärder bör vidtas för att kontrollera tillväxten av mögel:

Badrummen är mest mottagliga området i ett hem för att uppleva mögeltillväxt. Badkar, kakel och duschdraperier bör rengöras regelbundet för att förhindra mögel och mjöldagg. Titta noga för rör och taket läcker. Om fann de bör repareras omedelbart. Luftkonditioneringar, luftkanaler och HVAC bör rutinmässigt kontrolleras och rengöras. Det är lätt att glömma dessa eftersom mögel inte är väl synlig. Luftrenare är bra på att minska mögel spore partiklar inne i ett hem.