Symtom på mykoplasma lunginflammation

Mykoplasma lunginflammation är en bakteriell infektion som påverkar lungorna. Eftersom symptomen är mildare än typiska viral lunginflammation, är mykoplasmainfektioner kallas promenader lunginflammation.

Effekter

Mykoplasma lunginflammation drabbar oftast de mellan åldrarna fem och 16 år. Omkring två miljoner människor i USA får det varje år.

Tidig infektion

De flesta människor som har mykoplasma lunginflammation kommer att känna lite att inga symtom alls under den tidiga fasen av sjukdomen.

Letargi

Trötthet och slöhet är de vanligaste symtomen. En person kommer att märka en markant nedgång i deras energinivå.

Smärta

Personer med mykoplasma lunginflammation får också huvudvärk, ont i halsen från hosta, värk i kroppen och en rinnande näsa.

Kallt

Ett sätt att se skillnad mellan en kall och mykoplasma lunginflammation är att personer med detta villkor kommer att ha plötsliga frossa och förblir kalla.