Symtom på aspirationspneumoni

Den amerikanska National Library of Medicine online medicinska uppslagsverk, medicin Plus, definierar aspirationspneumoni som "en inflammation i lungorna och luftrören på grund av andas i ett främmande material" såsom magsyra, mat, dryck, kräkas eller andra ämnen av misstag inhaleras , vilket orsakar vätska i lungorna, svullnad och infektion. Per Medicine Plus och PDRhealth, "Sjukdomar och villkor", nedan är några av de vanligaste symtomen som kan ta flera dagar att visas.

Andning

Väsande andning, andnöd, bröstsmärtor när du hostar eller försöker ta ett djupt andetag, och en ökad hjärtfrekvens är symtom på aspirationspneumoni. De kan också åtföljas av känslan av att inte kunna få tillräckligt med luft i lungorna.

Hosta

Illaluktande slemhinnor, eventuellt innehållande pus och strimmor av blod, kan hostas upp från lungorna, i tillägg till en bubblande fluid.

Svälja

Det kan finnas vissa svårigheter att svälja eller känslan av något som fastnat i halsen.

Yrsel

Aspirationspneumoni kan orsaka yrsel, känslor av förvirring, problem tänkande och svimningskänsla, upprörd eller orolig. Det kan också vara överdriven svettning, feber och frossa.

Missfärgning

Huden får läppar eller naglar verkar dusky eller blå.