Stöten av gallsten

Gallsten är små, sten-liknande bollar som bildas i gallblåsan, ibland orsakar smärta i buken. Gallsten uppstår när gallan hårdnar i gallblåsan. Gallsten som orsakar inga symtom eller smärta är oftast lämnas ensamma, men smärtsamma gallsten behandlas genom operation eller medicinering.

Typer

Kolesterol stenar, som står för 80 procent av alla gallsten, är hårda, gulgröna stenar består av kolesterol. Pigment stenar är mörkare, bestående av bilirubin - ett gulaktigt pigment från gallan.

Storlek

Enligt National matsmältningssjukdomar information clearingorganisationer (NDDIC), gallsten varierar i storlek, från små sandliknande korn till golfboll stora bollar.

Orsak

För mycket kolesterol, bilirubin, eller brist på gallsalter orsakar de flesta typer av gallsten.

Symptom

Även om det vanligen inte orsakar några symtom, kan den orsaka återkommande, skarpa eller kramp smärta i övre högra eller övre mittersta delen av buken. Andra symtom är feber, gulsot, överflödig gas, grå avföring, illamående, kräkningar, halsbränna och matsmältningsbesvär.

Behandling

Enligt Mayo Clinic, kan en kirurg ta bort gallblåsan för att stoppa och förebygga gallsten. Vissa mediciner kan också lösa upp gallstenar, men de kan ta månader eller år att behandla.

Komplikationer

Enligt Google Health, komplikationer orsakade av gallsten inkluderar pankreatit och kolangit - inflammation i gallgångarna.