Sterftecijfer van coronaire hartziekte

Coronaire hartziekte is een ziekte die zelden weergeeft symptomen voordat slaan en betreft voornamelijk in latere stadia van het leven. Die twee onderscheidingen duw het sterftecijfer van coronaire hartziekte een machtspositie.

Betekenis

Onbehandelde coronaire hartziekte (CAD) leidt tot een hartaanval en vaak de dood. Het is de meest voorkomende vorm van cardiovasculaire ziekte (CVD), waardoor het de belangrijkste oorzaak van de globale dood van 17,1 miljoen mensen per jaar, volgens de World Health Organization.

Identificatie

CAD en CVD domineren als doodsoorzaak in de Verenigde Staten. Volgens de Cleveland Clinic, ongeveer 13 miljoen mensen hebben een voorgeschiedenis van coronaire hartziekte en 7,2 miljoen hebben een hartinfarct heeft geleden. Bijna 2.500 Amerikanen sterven van CVD elke dag.

Seks

Mannetjes lijden onder de resultaten van CAD, een hartaanval, vaker dan vrouwen, maar vrouwen hebben meer kans om te sterven. Negenendertig procent van de vrouwen sterven aan de ziekte, vergeleken met 31 procent van de mannen.

Time Frame

Het sterftecijfer is aanzienlijk hoger bij oudere personen met CAD. Meer dan 83 procent van de mensen die sterven van coronaire hartziekten zijn 65 jaar of ouder.

Race

CAD is 24 procent meer kans om de Afro-Amerikaanse vrouwen te doden dan blanke vrouwen. Bijna alle races minderheid in de Verenigde Staten worden geconfronteerd hoge CAD sterftecijfers met een hogere incidentie van diabetes en obesitas beschouwd als de belangrijkste oorzaak zijn.