Statliga stöd för Respiratory Therapy

Andningsterapi behandlar ett brett spektrum av andning och lungsjukdomar. Statliga bidrag till denna medicinska området tenderar att vara mycket specifika för en typ av tillstånd eller institution. Andnings terapier behandla ett brett spektrum av patienter, från spädbarn som är naturligt föds med andningsproblem till kolgruvearbetare som utvecklar andningsstörningar inducerade av koldamm och rester, provocera ett tillstånd som kallas svart lungsjukdom.

Coal Miners nedsatt andning Behandling Kliniker och tjänster Grant

De Coal Miners Andnings Nedskrivningar Behandlings Kliniker och tjänster Grant ges av Institutionen för hälsa och mänskliga tjänster Office of Health Resources and Services Administration. Bidraget är ett projektbidrag som syftar till att minimera effekterna av luftvägs försämringar i kolgruvearbetare; att utveckla patientorienterade, integrerade system för vård som garanterar tillgång till lämpliga behandlingsmetoder; och betona patienternas utbildning för sin förmåga att genomföra egenvård. Support finns endast i områden som kan uppvisa ett stort antal aktiva och inaktiva kolgruvearbetare. Statliga, offentliga och privata enheter samt federalt erkända stammar kan ansöka. Vissa certifieringar måste uppvisas tillsammans med ansökningshandlingarna ska lämnas in elektroniskt via grants.gov. En pre-ansökan samordning krävs också. Utbudet av godkännande för detta bidrag är 90 till 120 dagar.

Veterans proteser Grant

Tillhandahålls av Department of Veterans Affairs Health Administration Center är Veterans proteser Grant utformad för att ge bland annat vitvaror, hem andningsterapi leveranser och hem syre till berättigade veteraner som söker vård. Veteraner kan begära leveranserna genom samhället läkare eller deras primära vårdgivare. Om ansökan avslås, kan sökanden överklaga till styrelsen of Veterans Överklagande. Utbudet av godkännande för detta bidrag är, i genomsnitt, 5 arbetsdagar.

Prematuritet och Respiratory Utfall Program Grants

Den prematuritet och Respiratory Outcomes Program Grant ges av Institutionen för hälsa och mänskliga tjänster. Bidraget syftar till att finansiera en vetenskaplig grupp som kommer att utföra utredningar om de molekylära mekanismer som orsakar luftvägssjukdomsrisk hos prematura barn, samt forskning om hur man kan förbättra den här sjukdomen inom barnets första 12 månader i livet. Offentliga och privata institutioner för högre utbildning, minoritetsnyttiga institutioner och universitet, småföretag, ideella organisationer, lokala och statliga myndigheter, indiska bostäder myndigheter och regeringar samt tros eller lokala organisationer kan ansöka. De sökande måste lämna in en avsiktsförklaring som anger den föreslagna forskningen, namn på personer som är inblandade och deras kontaktuppgifter samt eventuella berörda institutionerna. Utbudet av godkännande för detta bidrag varierar beroende på programmet.