Soothanol X2 Biverkningar

Soothanol är en alternativ utvärtes produkt för att minska ledvärk. Även allmänt anses säkra, kan dess ingredienser orsaka flera biverkningar som bör förstås före användning.

Använd

Soothanol X2 är en alternativ behandling som syftar till att lindra ledvärk, med ingredienser såsom olivolja, paprika och dimetylsulfoxid. Det är tänkt att användas lokalt.

Reaktioner

Eftersom Soothanol innehåller ämnen som är sura, kan kontakt med ögon och slemhinnor orsaka biverkningar. Detta kan orsaka lindrig irritation eller brännande känsla.

Lukt

Dimetylsulfoxid, även kallad DMSO, är en ingrediens i Soothanol. Detta ämne kan ibland orsaka en obehaglig lukt som liknar vitlök om det tas i stora mängder.

Förtäring

Soothanol är tänkt att användas externt på ytan av huden. Det kan leda till negativa effekter vid förtäring.

Allergier

Mentol i Soothanol kan möjligen orsaka allergiska reaktioner såsom hudutslag eller klåda vid område. Användnings ska avbrytas om dessa reaktioner uppstår.