Skillnaden mellan muskeldystrofi & Cerebral pares

Muskeldystrofi och cerebral pares (CP) är båda neurologiska störningar. De två sjukdomar har många likheter, men det finns också många skillnader mellan dem.

Muskeldystrofi

Muskulär dystrofi involverar förlust av muskelvävnad. Därför kommer en person med muskeldystrofi har svaga muskler.

Cerebral pares

Cerebral pares drabbar kroppsrörelse förutom muskelkoordination. CP påverkar nervsystemet, vilket resulterar i symptom som dålig hand-öga-koordination och problem kommunicera.

Orsaker

Många typer av muskeldystrofi ärvs. Cerebral pares orsakas oftast av fosterskador, förlossningskomplikationer eller en traumatisk huvudskada under den tidiga barndomen.

Prognosis

Muskulär dystrofi är en progressiv sjukdom. Eftersom tiden går, lider ett offer en större förlust av muskelvävnad. CP är inte en progressiv sjukdom, även om det kan leda till sekundära förhållanden.

Sekundära villkor

Muskulär dystrofi kan leda till kardiomyopati, en störd hjärtrytm. CP är associerad med sekundära tillstånd som spända muskler och snabbare åldrande organ.