Sinnes Frågor & deras effekt på cerebral pares

Känsel frågor hänvisar till problem i samband med att se, höra, känna och lukta. Personer med cerebral pares (CP), en neurologisk sjukdom som påverkar kroppens rörelser och muskelkoordination, är benägna att sensoriska frågor.

Anslutning

Sensoriska problem orsakas av en traumatisk huvudskada. Cerebral pares är ett resultat av hjärnskada orsakad av förlossningskomplikationer, fosterskador eller traumatisk huvudskada i tidig ålder. Den liknar orsaken varför sensoriska frågor är kopplade till cerebral pares.

Känsel frågor besläktade med CP

Sensoriska problem kan leda till dålig hand-eye samordning, balans problem och smärta eller klåda i patienter i kronisk fas.

Överväganden

På grund av problem som orsakas av sensoriska frågor, kan människor med cerebral pares har problem med aktiviteter som att köra och att idrotta.

Behandling

Behandling av dessa frågor varierar. Sensorisk integrationsterapi kan användas för att förbättra sinnena eller lära en person att anpassa sig till hennes sinnes frågor.

Sensorisk Integration Therapy

Sensorisk integrationsterapi syftar till att förbättra sinnena genom stimulering. Styrofoam chips och texture leksaker är exempel på utrustning som används inom sensorisk integration terapi.