Rituxan Effects

Rituxan (rituximab) is een monoklonaal antilichaam dat wordt gebruikt om bepaalde vormen van kanker, zoals non-Hodgkin lymfoom. Monoklonale antilichamen worden geproduceerd in het laboratorium, waardoor ze een vorm van passieve immunotherapie. Nieuwere benaderingen fragmenten van antilichamen in plaats van hele anderen, waardoor ze in staat zijn een tumor te bereiken maakt. Rituxan werkt door zichzelf aan kankercellen en ze doden. Het kan ook worden gebruikt met methotrexaat matige tot ernstige reumatoïde artritis.

Effecten op lymfoomcellen

Rituxan verhoogt de gevoeligheid van de lymfoomcellen voor andere chemotherapeutische geneesmiddelen. Het veroorzaakt ook lysis of doden van lymfoomcellen door twee methoden. Het slaat gaten in het membraan van de doelcel of vormt een brug die het mogelijk maakt een moord signaal naar de dood van de doelcel veroorzaken.

Cardiovasculaire en Gespierd Effects

In zeldzame gevallen kan het hoge of lage bloeddruk veroorzaken. Spier- en gewrichtspijnen kunnen optreden.

Spijsvertering en metabole effecten

Patiënten kunnen buikpijn, misselijkheid, braken en diarree. Hoge bloedsuikerspiegel, zwelling van de extremiteiten en verhoogd LDH (een eiwit in het bloed) optreden.

Bloed en lymfestelsel Effects

Patiënten kunnen lymfopenie (verminderd lymfocyten) en een laag aantal witte bloedcellen te ervaren. Minder vaak, kan lage bloedplaatjes en bloedarmoede optreden.

Ademhalings- en zenuwstelsel

Toegenomen hoest, rhinitis (irritatie van de neus), sinusitis en kortademigheid kunnen optreden. Bronchospasme, waarbij de spieren samentrekken plotseling en veroorzaken ademhalingsproblemen kunnen ook voorkomen. In zeldzame gevallen kan duizeligheid of angst worden ervaren.

Side Effects

Informeer uw zorgverlener direct tijdens de infusie als u zich duizelig, zwak, misselijk, jeuk, ademhalingsproblemen of de borst of pijn in de schouder. Reacties zich meestal voor binnen de eerste 24 uur na het begin van de therapie. Bijwerkingen kunnen maanden na de behandeling beëindigd. Andere bijwerkingen kunnen zijn: koorts, koude rillingen, plotselinge gevoelloosheid of zwakte, ernstige maagpijn en bloederige ontlasting. Lab tests, waaronder nier- en leverfunctie-tests helpen monitor bijwerkingen.