Rinit Symtom

Rinit är en inflammation eller irritation i innerfoder i näsan. Rinit kan vara allergisk eller icke-allergisk och den allergiska formen innehåller vanligen andra symptom förutom nasala relaterade symtom.

Icke-allergisk rinit Symptom

I icke-allergisk rinit, är nasal foder sväller på grund av växande blodkärl och de slemkörtlarna stimuleras. Detta resulterar i en överbelastad och rinnande näsa, och ibland slem i halsen från baksnuva.

Icke-allergisk rinit Triggers

Icke-allergisk rinit symtom har vissa triggers. Triggers kan inkludera mat, mediciner, luft partiklar eller lukt och väderomslag. Icke-allergisk rinit kan också vara en del av en kronisk hälsoproblem.

Icke-allergisk rinit Varaktighet

Personer med icke-allergisk rinit kan ha kontinuerliga eller intermittenta symtom. Symptomen kan pågå i timmar, dagar eller veckor.

Allergisk rinit Triggers

Allergisk rinit inträffar när individen andas in ett allergen såsom mögel, damm, djur ilska eller pollen. Allergisk rinit kallas vanligen hösnuva, speciellt när den orsakas av säsongs pollen.

Allergisk rinit Symptom

Symtom på allergisk rinit kan inkludera symtom förutom en överbelastad och rinnande näsa. Individen kan uppleva hosta, halsont, huvudvärk, ögonirritation, nysningar och kliande näsa, ögon, hals och hud.