Råmjölk Biverkningar

Råmjölk är en tjock, mjölkaktig vätska som utsöndras från brösten för däggdjur för ett par dagar efter förlossningen, innan själva mjölken visas. Råmjölken innehåller en stor mängd vitaminer, mineraler, antikroppar och tillväxtfaktorer som är viktiga för en nyfödd. Vissa människor använder råmjölk, som erhållits från kor, som ett alternativ medicin. Biverkningar är få och ovanliga.

Gastrointestinala biverkningar

Råmjölk ibland förknippas med mild magbesvär, uppblåsthet, illamående och gas. Denna regel kan lösas genom att ta mindre av ämnet.

HIV Patient Överväganden

Enligt RxList.com, har enstaka rapporter gjorts av personer med humant immunbristvirus (HIV) upplever illamående, kräkningar, lågt antal röda blodkroppar och onormala levervärden under behandling med råmjölk.

Laktosintolerans och allergier

Eftersom råmjölk har låga nivåer av laktos, bör laktosintoleranta människor har inga problem med det. Människor kan också köpa den i skumma och reducerad laktos versioner. Men alla som är allergiska mot mjölk ska inte ta råmjölk.

Galna ko-sjukan

Inget tyder på att bovin spongiform encefalopati, som brukar kallas galna kosjukan, kan överföras genom mjölkprodukter. Men folk kanske vill undvika råmjölk produceras i länder där galna ko-sjukan har hittats.

Graviditet Överväganden

På grund av brist på bevis om säkerhet, gravida och ammande kvinnor bör inte ta råmjölk.