Psychologie om kinderen te helpen leren vertrouwen

Psychologie om kinderen te helpen leren vertrouwen

Zelfvertrouwen is een van de eigenschappen die de kwaliteit van leven van een persoon verbetert. Net als volwassenen, kinderen die leren om deze kwaliteit te ontwikkelen leiden gelukkiger, gezonder leven. Als het vertrouwen is vooral een state of mind, kunnen technieken die worden gebruikt in de psychologie nuttig om ouders die willen dat hun kinderen deze eigenschap te ontwikkelen.

Childhood Development

De kindertijd is een tijd van snelle verandering en ontwikkeling. Kinderen leren nieuwe stukjes informatie over zichzelf en hun omgeving op een continue basis. Hun vermogen om vertrouwen te ontwikkelen is gebaseerd op de feedback die ze ontvangen in reactie op hun acties. Het gebruik van positieve versterking technieken is een methode die wordt gebruikt in de gedragspsychologie om iemands gedrag vorm te geven. Door te wijzen op positief gedrag en activiteiten, zal een kind beginnen om deze signalen op te nemen in haar dagelijkse activiteiten.

Mededeling

Kinderen zijn zeer alert op de dingen die de aandacht van hun ouders krijgen, of het nu positief of negatief is. De manier waarop een ouder communiceert met zijn kind oefent een krachtige invloed op wat een kind belangrijk vindt. Een kind kan vertrouwen door de manier waarop ouders erkennen zijn gedachten en gevoelens te krijgen. Erkenning, op zichzelf, is een vorm van positieve versterking. Als een kind weet dat hij zal geprezen worden voor gedragen op een bepaalde manier, dit vergroot de kans dat hij zal op zoek gaan naar manieren om dat gedrag te tonen.

Emotionele ontwikkeling

Angst en vrees bij kinderen op vrijwel dezelfde manier als volwassenen. Gevoel onzeker over een situatie kan gevoelens van onzekerheid en twijfel te creëren. Deze zelfde emoties kunnen ook kansen voor groei en ontwikkeling zijn wanneer behandeld head-on. In feite zal een kind emotionele ontwikkeling direct van invloed op haar gevoel van vertrouwen. Het creëren van een omgeving waar deze gevoelens uit te drukken en verkend kan een kind om effectieve coping-vaardigheden te leren. Door het versterken van dit gedrag, leren kinderen hoe ze hun emoties te begrijpen en werken via hen.

Besluitvorming Skills

Kinderen hebben de neiging om van nature neigen naar nieuwe plaatsen, nieuwe activiteiten en nieuwe manieren om dingen te doen. Een groeiend gevoel van onafhankelijkheid, en een natuurlijk gevoel van nieuwsgierigheid, stelt hen in staat om zichzelf te ontdekken als ze hun omgeving te verkennen. Nieuwe ervaringen kan kansen bieden voor besluitvorming bij problemen met betrekking tot goed en kwaad op het spel staan. Als ze beginnen aan de gevolgen van hun acties te begrijpen, leren kinderen vertrouwen in hun vermogen om nieuwe situaties om te gaan.

Structuur en stabiliteit

Stabiliteit en structuur zijn de hoekstenen van een gezonde omgeving voor kinderen. Zelfvertrouwen van een kind is geworteld in zijn gevoel voor wetende wat te verwachten van dag tot dag. Deze omstandigheden hem in staat om veilig en zeker voelen. Vaststelling stabiliteit en structuur vereist ouders consequent in het gebruik van positieve versterking technieken. Vertrouwen is geleerd als een kind komt te weten waar hij aan toe is met betrekking tot zijn gedrag, zijn emoties en zijn vermogen om nieuwe ervaringen te verwerken.